Česky GermanHolland English

PRAHA

 
VELKOLEPÁ PROHLÍDKA MĚSTA + KARLŮV MOST A PRAŽSKÝ HRAD
VČETNĚ VSTUPU - 3,5 hodiny AUTOBUS A PĚŠÍ PROCHÁZKA
Největší atrakce tohoto velkolepého výletu není jenom prohlídka  historických oblastí autobusem (Starého a Nového města), ale také návštěva Pražského hradu nazývaného Hradčany. Poslední část výletu zahrnuje procházku Židovskou čtvrtí - Josefov, průchod přes Staronovou Synagogu, Židovský hřbitov a pod... Výlet končí na Staroměstském náměstí.
Cena: 890,- Kč / osoba

HISTORICKÉ A ŽIDOVSKÉ MĚSTO - 2,5 hodiny PĚŠÍ PROCHÁZKA
Nejprve se seznámíte s historií stylu Židovské oblasti a Staronové Synagogy, pak si prohlédnete okolí starého Židovského hřbitova a navštívíte některé ze synagog. Exkurze dále pokračuje do domu, kde se narodil Franz Kafka a výlet končí na Staroměstském náměstí. Všechny vstupy jsou zahrnuty v ceně.
Cena: 850,- Kč / osoba

SVĚTELNÁ FONTÁNA DOPROVÁZENÁ HUDBOU - 2 hodiny
Atrakcí tohoto výletu je dramatické světelné představení založené na impozantní a působivé souhře světel, fontány, nádherné hudby a ohromnými vodními kreacemi. Po skončení tohoto nezapomenutelného představení výlet pokračuje rozsvícenou Prahou zpět do výchozího místa.
Cena: 550,- Kč / osoba - jenom přes léto

NOČNÍ PRAHA - 4 hodiny
Strávíte radostný večer v rozsvícené noční Praze. Nalodíte se na komfortní loď, která se s Vámi bude plavit po Vltavě. Po dobu plavby Vám zpříjemní chvíle živá hudba, chutná večeře a můžete obdivovat krásný výhled na Prahu, průchod Karlovým mostem, oblast Pražského hradu, Národního divadla, Vyšehrad a pod. Tato projížďka lodí trvá 3 hodiny, pak Vás zavezeme autobusem na nejkrásnější náměstí Prahy a to Staroměstské nebo Václavské náměstí.

VEČEŘE V PODOBĚ ŠVEDSKÝCH STOLŮ A PŘÍPITEK JSOU ZAHRNUTY V CENĚ
Cena: 1.350,- Kč / osoba

SKLO "BOHEMIAN GLASS" - 3,5 hodiny
V České republice je více než dvě stě malovýroben známého krystalového skla, které se tady vyrábí celá staletí. Pokud myslíte, že potřebujete získat více vědomostí o skle a jeho výrobě, přijměte naše pozvání do prestižní výrobny Bohemian glass, kde můžete být svědkem produkce, ale také obdivovat mistrovství řemeslníků při výrobě skla. Případně zde lze zakoupit malé suvenýry ze skla.
Cena: 950,- Kč / osoba

KARLŠTEJN - 4 hodiny
Nejvýznamnější středověký hrad, který byl postavěn králem Karlem IV. mezi lety 1348 - 1355 našeho letopočtu. Tento rozsáhlý gotický hrad se nachází přibližně 38 km jihovýchodně od Prahy. Během prohlídky s průvodcem  se můžete obeznámit s jeho historií. Na závěr se vrátíte zpět do Prahy.
Cena: 950,- Kč / osoba

ČESKÝ ŠTERNBERK - 4 hodiny
Hrad Český Šternberk je postaven na skále v dobrodružném, lesnatém údolí nad řekou Sázava a zastává vedoucí pozici mezi všemi středověkými gotickými hrady v naší krajině. V dnešní době je hrad opět majetkem rodu Šternberků.

Vstup zahrnutý v ceně.
Cena: 950,- Kč / osoba

HRAD KONOPIŠTĚ  - 4 hodiny
Náš půldenní výlet Vám ukáže jeden z nejzajímavějších hradů v blízkém okolí Prahy. Vyrážíme na Konopiště, do nádherného loveckého hradu, postaveného ve 14. století a přestavěného v 19. století. Oplývá úžasnými kolekcemi historických zbraní, nábytku, maleb a také nástěnnými malbami.
Cena: 950,- Kč / osoba

KUTNÁ HORA - Starobylé hornické město chráněné UNESCEM – 5 hodin
Druhé nejdůležitější město ve středověkém českém království . Oplývalo bohatstvím a prosperitou, které vedly k architektonickému rozmachu, a vzniklo tu mnoho překrásných monumentů - Katedrála sv. Barbory - Italský dvorek - Kamenný dům a jiné gotické a renesanční historické mezníky. Kutná Hora byla vyhlášena jako světové dědictví a od roku 1992 je chráněna UNESCEM.
Cena: 950,- Kč / osoba


 
Bar